มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ “พิงคนครเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

                    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของอาจารย์และบุคลากร สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาประเพณีฯ “พิงคนครเกมส์” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงชุด “ฟ้อนดอกระมิงค์” จากศิลปินล้านนา คุณอ้อม มณีรัตน์ รัตนัง นำแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามด้วยขบวนพาเหรดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อด้วยการแสดงชุด “อารยะนครมิลังคะกุระ” ที่สวยงามตระการตา
                    จากนั้นนักกีฬาอาวุโส อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร นำผู้ตัดสินกล่าวปฏิญานตน และพิธีจุดคบเพลิง โดยมีนางสาวณัฐกานต์ ขันไชย นิติกร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทนนิสของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง

                    สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “พิงคนครเกมส์” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา , ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , แชร์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , เทนนิส , หมากกระดาน , สนุกเกอร์ , กอล์ฟ และวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สนามแข่งขัน จำนวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และศูนย์แม่ริม , สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี , สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ , สนามกอล์ฟลานนา และโต๊ะสนุกเกอร์ลานทอง ภายในงานมีอาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ไม่น้อยกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกีฬาแห่งมิตรภาพและสายใย ภายใต้คำขวัญ “สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา”

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435018 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558