มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

                    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีและอ่านประกาศถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏซึ่งแปลว่า คนของพระราชาให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ในการนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

                    จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสภาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พลเรือเอกชาญชัย  เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย  คุณวัลลภ  เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม ครบวงจร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ความร่วมมือ ณ บริเวณพิธี ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

                    สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ โดยแบ่งออกเป็น ด้านเทคโนโลยี จำนวน 5 หลักสูตร ด้านการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ด้านภาษาและการสื่อสาร จำนวน 5 หลักสูตร ด้านศิลปะและดนตรี จำนวน 3 หลักสูตร ด้านอาหาร เครื่องดื่มและท่องเที่ยว จำนวน 6 หลักสูตร ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 หลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.course.cmru.ac.th
                    ต่อเนื่องด้วยพิธีเปิดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 7 โดยมี เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี  ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณสิริวิมล  เอี่ยมไกรสร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณธิดารัตน์  ถวิลหวัง ผู้แทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีกำหนดรับบริจาคโลหิตในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 100 ทุนการศึกษา จาก 14 ชนิดกีฬา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองคำเกมส์เมื่อวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “เดอะซันเกมส์เมื่อวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงรางวัลนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และการมอบเสื้อสามารถให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
                    และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึ้นสู่แท่นประดิษฐาน มี นายอัครพงศ์  มูลคำ นายกองค์การนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนกว่า 2,000 คน กล่าวปฏิญาณตน ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ / นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน / นางสาววัชราวรรณ กันทา / นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายพิธีถวายราชสดุดีฯ กล้อง 1>> Click

ประมวลภาพถ่ายพิธีถวายราชสดุดีฯ กล้อง 2>> Click

ประมวลภาพถ่ายพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ >> Click

ประมวลภาพถ่ายพิธีเปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น >> Click

ประมวลภาพถ่ายพิธีมอบรางวัลฯ >> Click

พิธีเปิดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ >> Click

ประมวลภาพถ่ายพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร กล้อง1 >> Click

ประมวลภาพถ่ายพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร กล้อง2 >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435024 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558