มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020

29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020               นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2563 EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำเสนอกว่า 20 ผลงาน ประกอบด้วย Product Design , Graphic Design และ Fine Art ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักศึกษาให้เป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชน ด้วยการนำองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้จะได้มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
                สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook : EXPORT ART THESIS EXHIBITION 2020


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ข้อมูล : นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280167 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558