มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

6 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่                     อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดจัดการอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้าย ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนา ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 – 11.30 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนด รับสมัครจำนวน 100 คน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5656
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ข้อมูล : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049868 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558