มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

CMRU ร่วมฝ่าวิกฤติ Covid-19 มาตรการเฝ้าระวังติดตามและขับเคลื่อน

13 เมษายน 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำโปสเตอร์ CMRU ร่วมฝ่าวิกฤติ Covid-19 มาตรการเฝ้าระวังติดตามและขับเคลื่อน 


CMRU บริหารจัดการเตรียมความพร้อม

- วางแผนซักซ้อม เตรียมการจัดระบบการทำงานเพื่อรองรับแผนเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาด

- ออกประกาศแนวปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

- ออกประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

- ปิดสถานศึกษาและอาคารสำนักงาน Work from home ตั้งแต่ 24-30 เม.ย. 2563

CMRU ช่วยเหลือนักศึกษา

- อบรมสนับสนุน ช่วยเหลือให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

- พัฒนาระบบออนไลน์รองรับการทำธุรกรรมของนักศึกษาทุกวงจร

- ขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563


CMRU ช่วยเหลืออาจารย์และบุคลากร 

- จัดเตรียมเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

- สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์

- วางเสปย์ และ หน้ากากอนามัยไว้ทั่วทุกพื้นที่

- แจกหน้ากากอนามัย   สามารถดูและดาวน์โหลดโปรเตอร์ได้จากลิงค์นี้ /covid-19

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175591 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558