มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

12 พฤษภาคม 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1


เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมโครงการ

เพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู สำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น เพื่อรับทุนสนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวนเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท????‍♂️>>#คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม
ที่เป็นนิติบุคคล ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดตากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ - 30 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ www.adicet.cmru.ac.th/SID

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 081-368-7733
Line: @SIDCMRU

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175439 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558