มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

18 มิถุนายน 2563 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยกำหนดยื่นใบสมัครในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280327 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558