มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญร่วมงานเทศกาลกาดนัดและการแสดง 22 ก.ค. นี้ ณ ลานวงกลมด้านหลัง ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เชิญร่วมงานเทศกาลกาดนัดและการแสดง

22 ก.ค. นี้ ณ ลานวงกลมด้านหลัง  ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีม Facebook group กาดนัดราชภัฏราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจ Shop and Share เปิดเทศกาลกาดนัดและการแสดง เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้นำสินค้าและบริการมาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ภายในงานพบสินค้ามากมาย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเชิญชมการบรรเลงดนตรีขิม การแสดงดนตรีสากล ฟ้อนร่วมสมัย การแสดงอีสานพาเพลิน ลูกทุ่งพาเพลิน การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองตลอดงาน

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจร่วมงานได้  ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ บริเวณลานวงกลม   ด้านหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์  053-885-368

 

 

 

     กำหนดการ

เทศกาลกาดนัดและการแสดง

12.00 น.         การบรรเลงเดี่ยวขิม

12.30 น.         ดนตรีสากล 60 นาที

13.30 น.         การแสดง...ฟ้อนร่วมสมัย

13.45 น.         การแสดงอีสานพาเพลิน

14.00 น.         การแสดงลูกทุ่ง พาเพลิน

14.15 น.         การบรรเลงพื้นเมือง

14.30 น.         การแสดงดนตรีสากล 90 นาที

16.00 น.         จบการแสดง

 ภาพ - ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362191 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558