มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

24 กรกฏาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. เชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์                 นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือดในการรักษาพยาบาล และเพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย
                  ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษาจึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ลานร่มฉัตร (ด้านข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณข้างสนามฟุตบอลทางด้านทิศเหนือ ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิตควรเตรียมตัวให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะ รับประทานอาหารประจำมื้อ ก่อนบริจาคโลหิตภายใน 6 ชั่วโมง ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนได้ดี งดดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และงดสูบบุหรี่ก่อนบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ที่มาข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพประกอบ : จากอินเทอร์เนต


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7598260 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558