มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดอบรมทำอาหารสร้างสรรค์เมนู Signature ไก่แม่ฮ่องสอน

3 กันยายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดอบรมทำอาหารสร้างสรรค์เมนู Signature ไก่แม่ฮ่องสอน          เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 คณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน โดยใช้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นวัตถุดิบหลัก อาทิ เมนูไก่แม่ฮ่องสอนคั่วใบชะพลู ไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ไก่แม่ฮ่องสอน ผัดผักสามหมอก ต้มยำไก่แม่ฮ่องสอน และไก่แม่ฮ่องสอนอุ๊บ โดยเชฟตูตู จากร้าน Food For You ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร Classic cooking home อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
         ทั้งนี้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหาร และการปรับปรุงโรงเรือน เพื่อคงไว้ซึ่งไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถนำผลผลิตต่อยอดและสร้างสรรค์เมนูอาหารจากไก่แม่ฮ่องสอน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับเอกลักษณ์ของไก่แม่ฮ่องสอนมีลักษณะหนังบาง เนื้อนุ่ม แน่น คอเลสเตอรอลต่ำ และด้วยวิธีการเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติทำให้มีความปลอดภัยด้านอาหารเนื่องจากไม่ใช้สารเคมี


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303974 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558