มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน HUSOC OPEN HOUSE 2020

3 ตุลาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

???? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ????
ขอเชิญร่วมงาน HUSOC OPEN HOUSE 2020 “ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563”
เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่✨ ในงานพบกับ  ✨
???? การแสดงและกิจกรรมนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชา จำนวน 17 สาขาวิชา
???? การอบรม หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนในยุค Digital Disruption
???? และการแนะแนวการศึกษาในยุคหลัง Covid-19
สิทธิพิเศษสุดๆ ????
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ได้
ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์นี้ ????
(ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้)
???? มาตามหาตัวตนที่ใช่ สาขาที่ชอบกันนะคะ ✍️????‍????????‍????

ที่มาข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504297 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558