มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม”

 

ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ

“อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม”


นายณัฐวุฒิ  คัมภีร์ ประธานโครงการนิทรรศการ “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม” เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดนิทรรศการอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทรงคุณค่าหัตถกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานหัตถกรรม อาทิ เครื่องเขิน งานลงรัก ลงชาด ขูดลายพื้นเมืองแบบโบราณที่บ่งบอกเอกลักษณ์ลวดลายล้านนา งานกระดาษสาบ้านต้นเปา งานไม้ไผ่ ผ้าทอโบราณ ตำนานเส้นใยผ้าไหมยกดอกหัตถศิลป์เครื่องเงินล้านนา ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบนิทรรศการ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ใช้ทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการดำเนินงานจริง โดยมี ผศ.รุทธ ประวัง อาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษาโครงการ 


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 08.30 – 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage : อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม หรือ https://www.facebook.com/Attalakphumpanya

ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล; นายณัฐวุฒิ  คัมภีร์ ประธานโครงการนิทรรศการ “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม”


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click   

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504105 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558