มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มร.ชม.เชิญร่วมสัมมนา “คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee”

 

นิเทศศาสตร์ มร.ชม.เชิญร่วมสัมมนา

“คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “คิด Content ให้ปัง อย่างสร้างสรรค์กับ หนูหรี่ Nureee” ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ YouTuber การสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ให้น่าสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา ตลอดจนการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย เพชรสุข (หนูหรี่) เป็นวิทยากร ร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ อาทิ วิธีคิด Content ที่ดีเป็นอย่างไร การเป็นยูทูปเบอร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลงทะเบียนที่ลิงค์ท้ายข่าวหรือส่งรายละเอียดมาที่ E-mail : kanyaratn.dodo@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัลยารัตน์ เครือยศ เลขานุการการจัดสัมมนา หมายเลขโทรศัพท์ 089-5529015

 

ภาพ – ข่าว : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ลงทะเบียนออนไลน์ >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี


 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7504211 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558