มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชม. จัดสัมมนา "บอก แบบ บวก" ครั้งที่ 3

 

 

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชม.  

จัดสัมมนา   "บอก แบบ บวก"  ครั้งที่ 3


 

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ "บอก แบบ บวก"   ครั้งที่ 3 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายภาคภูมิ กุลกิจวาทิน นักออกแบบ และสถาปนิก ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมิกซ์ สตูดิโอ เป็นวิทยากร

นายมนัสวี กะนะ ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยภายในงานมีการสัมมนา หัวข้อ " ในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยนักออกแบบจะทำอย่างไรให้งานของคุณโดดเด่นและน่าจดจำ"  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาร่วมรับฟังจำนวนมาก


 ภาพ – ข้อมูล: หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                       

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567415 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558