มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Oh My Gosh ร่วมแสดงโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021

16 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Oh My Gosh

ร่วมแสดงโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในชื่อทีม Oh My Gosh ที่สร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ได้ร่วมแสดงโชว์ตัวอย่าง รุ่น junior (อายุ 6 - 9 ปีบริบูรณ์)ภายในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021 โดยกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ลาน EDEN 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เวที To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship เป็นเวทีที่ท้าทายความฝันของนักเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ได้แสดงความสามารถทางด้านการเต้นอย่างไร้ขีดจำกัด ช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการถ่ายทอดทักษะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างอบอุ่น ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ การดูแลกันเสมือนครอบครัวระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และครูผู้ควบคุมทีม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถสู่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย

รับชมวิดีโอ กด Play

    


ขอขอบคุณภาพและวิดีโอ จากแฟนเพจ : To Be Number ONE  Fan Club

ข้อมูลจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว  : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567416 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558