มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก"

10 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก" 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณาจารย์ประจำคณะร่วมการอบรมในโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก" ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ได้แก่ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ,นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ,นายนพดล เกิ้งบุรี ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ

 
ภาพจาก Facebook : Kovit Jomkham

ข้อมูล : ปรัชญารัก  เวียงสงค์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591951 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558