มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เรื่อง เรียนรู้มรดกล้านนา

18 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เรื่อง เรียนรู้มรดกล้านนา 

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดสดการเปิดตัวหนังสือใหม่ จำนวน 2 เล่ม โดยมี  อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยนำเสนอแบบเรียนตัวเมืองล้านนา (หนังสือรูปภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน) จัดทำโดย นายภวัต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ หนังสือสัพพะตำรา สล่าล้านนา (ตำราบอกไฟ ตำราผสมปูน ตำราผสมหาง ตำราน้ำแต้ม-น้ำหมึก-น้ำคาบ) จัดทำโดย ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสด พร้อมดาวน์โหลดหนังสือและฟอนต์ LN-CMRU95 ได้ที่เว็บไซต์   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.culture.cmru.ac.th

ภาพ - ข้อมูล  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดาวน์โหลดฟอนต์ LN-CMRU95 >> Click    

รับชมบันทึกการถ่ายทอดสด >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591919 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558