มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมงาน CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

 

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมงาน

CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภายในงานพบการแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดย Plearn Plearn Band ร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน Application Zoom และ Facebook Live สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี Book suggestion service , Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ, Calling line by e-doc Ep.II 2021 , Electronic information for Decision Making และ Update ทันทุกเหตุการณ์จัดการเอกสารฉับไว ด้วย Google docs

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmru.ac.th

ภาพ – ข้อมูล : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา