มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร

14 ธันวาคม 2558 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

ประกาศ.. สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัส 56 57 58 ที่สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online แล้ว ให้ไปลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษได้ที่ 

www.lc.cmru.ac.th

- ให้นักศึกษา Log in เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password เดียวกับระบบสารสนเทศนักศึกษา แล้วระบบจะเลือกหลักสูตรตามคะแนนที่นักศึกษาสอบได้โดยอัตโนมัติ
- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มกราคม 2559 
- สำหรับนักศึกษาทั้ง 2 คณะที่ยังไม่ได้สอบ Placement Test ให้มาติดต่อขอสอบระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074445 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558