มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Education in the U.S.

14 สิงหาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ รูปแบบออนไลน์

ในหัวข้อ Education in the U.S.          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ในโครงการ the U.S. Mission Speaker Program ในหัวข้อ Education in the U.S. โดยได้รับเกียรติจาก รองกงสุล เอริค แอนกามาร์ค (Vice Consul Erik S. Angamarca) สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ


 กิจกรรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การบริการด้านการศึกษาคุณภาพสูงของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาสหรัฐฯ และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ โดยผู้แทนจาก EducationUSA Thailand ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 210 คน จากหลากหลายคณะ และสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม

 

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384108 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558