มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมอบรม “พัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19”

6 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมอบรม

“พัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19”          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมศิษย์เก่าเรื่อง การพัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ และเทคนิคการสร้างบทความออนไลน์ให้ปัง” วิทยากรโดย คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

      ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564 ผ่าน Google form ที่ www.facebook.com/humancmru สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-5760

 


ข้อมูล : อ.พิชชาพร โอภาศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384277 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558