มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม "เด็กศิลป์" ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. คว้าชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อเพจประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่"

6 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ทีม "เด็กศิลป์" ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. คว้าชนะเลิศ 

การประกวดตั้งชื่อเพจประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" 

อ.เอกพงศ์  สุริยงค์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งผลงานนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลกษณ์ (LOGO) และ ตั้งชื่อเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ผลงานการตั้งชื่อเพจ ของนักศึกษาในนาม ทีม "เด็กศิลป์" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยชื่อผลงาน "Chiangmai's Education Innovation ผลงานโดย นางสาวกรณิการ์  นิราศสุวรรณ , นางสาวสุทธิตา  โคลดประโคน และ นางสาวเนตรชนนี จันทร์ต๊ะมา นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยจะได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้  

 

ภาพ - ข้อมูล: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ดูประกาศผลการตัดสิน >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384305 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558