มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.รับมอบ "ถุงปันสุข" เตรียมส่งต่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

8 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ร.ชม.รับมอบ "ถุงปันสุข"

เตรียมส่งต่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยแกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบถุงปันสุข จำนวน 200 ชุด และชุด PPE จำนวน 50 ชุด จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี  ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว  เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการลงพื้นที่ ชุมชนวัดกู่เต้า ชุมชนหลิ่งกอกชุมชนขี้เหล็ก ชุมชนสะลวงนอกและสะลวงใน  ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อมอบถุงปันสุขที่ได้รับมอบจากองคมนตรีและเลขานุการองคมนตรี พร้อมชุดถุงปันสุขที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำเพิ่มเติม อีกจำนวน 200 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นลำดับต่อไป


ข้อมูล: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                                                                                                      

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303914 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558