มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 8,000 บาท

14 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic

"ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"

ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 8,000 บาท 

  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 8,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 500 บาท

  โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกท่าน  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ -  วันที่ 30 กันยายน 2564 สอบถามเพิ่มได้ที่ Facebook Fanpage : Public Health CMRU

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8384122 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558