มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม The 3rd Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) ผ่านระบบออนไลน์

27 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม The 3rd Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) ผ่านระบบออนไลน์


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม The 3rd Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (Beijing International Studies University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวาระครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และในฐานะประธานเครือข่ายสมาพันธ์มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (the Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU)) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 30 มหาวิทยาลัย


พร้อมกันนี้ ในงานประชุมได้มีการจัดทำแถลงการณ์ประชาคมโลกด้านการสอนภาษา (ปักกิ่ง2021) (the Declaration on a Global Community of Language Education (Beijing 2021)) พร้อมทั้งมีการลงนามในแถลงการณ์ ณ ที่ประชุม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ร่วมเป็นสักขีพยายานในการลงนามดังกล่าวด้วย

 ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567456 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558