มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. รับมอบโล่เกียรติยศ จากโครงการก้าวท้าใจ season 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

มร.ชม. รับมอบโล่เกียรติยศ จากโครงการก้าวท้าใจ season 3

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบโล่เกียรติยศจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากโครงการก้าวท้าใจ season 3 ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

-โล่รางวัลเกียรติยศ 10 อันดับแรก กลุ่มโรงเรียนที่มีสมาชิกมากที่สุด” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นลำดับที่ 3

-โล่รางวัลเกียรติยศ 10 อันดับแรก สำหรับกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกและแคลอรี่รวมมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นลำดับที่ 7 

-Overall Group Member ลำดับที่ 8 ของกลุ่มที่ได้รับรางวัล 10 อันดับแรกที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด

        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จาก แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว  ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษา ที่มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียน / นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  “ก้าวท้าใจ Season 3” ระดับดีเด่น  


ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / Facebook Fanpage ก้าวท้าใจ

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567459 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558