มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วจก. จัดใหญ่ ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ พร้อมเชิญผู้ปกครองรับฟังการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

         
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ "เรียนรู้เรียนคิด เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" , กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ "เรียนรู้คู่บุคลิกภาพดี เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" ,  กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนแม่สา "เรียนรู้ที่จะเป็นคนดี เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" , กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "เรียนรู้ท้องถิ่นเรียนรู้ประเพณี เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" 
และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "เรียนรู้คู่สุขภาพดี เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ"

          นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ที่นักศึกษาใหม่ จะได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรในรั้วดำ-เหลืองแห่งนี้อีกด้วย

**** ประมวลภาพทั้งหมด >> Click
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567420 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558