มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโรงทาน อิ่มท้อง อิ่มใจ ได้บุญ ส่งท้ายเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโรงทาน

อิ่มท้อง อิ่มใจ ได้บุญ ส่งท้ายเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมรับประทานอาหารเจ ส่งท้ายเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564 และฟังเทศนาธรรมล้านนา เรื่อง โลกาวุฒิ โดยพระอาจารย์ปรัชญา โสภณปัญโญ วัดท้าวบุญเรือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมทำโรงทานอาหารหลายชนิด อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเจ ข้าวผัดเจ ผัดหมี่ซั่ว เต้าหู้ทอด แกงเผ็ดหน่อไม้ ขนมจีน ซาลาเปา แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ โรงทาน บริเวณเรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งเครัด

ภาพ : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ หัวงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่/ นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466478 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558