มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบเหรียญพระพิฆเนศวร ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันต่อไป และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ป้องกัน Covid-19 แด่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466425 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558