มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม จัดกิจกรรม "ลงแรงเอามื้อเกี่ยวข้าว สืบสานเรื่องราววัฒนธรรมชาวนาไทย"

24 พฤศจิกายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม

จัดกิจกรรม "ลงแรงเอามื้อเกี่ยวข้าว สืบสานเรื่องราววัฒนธรรมชาวนาไทย"

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพนักศึกษา นายฐานุศักดิ์ อิศรี นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายวิธวิทย์ คำใจ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะกรรมการ ร่วมกับ บ้านนา ยูนีค ฟาร์มสเตย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม โดยจัดกิจกรรม "ลงแรงเอามื้อเกี่ยวข้าว สืบสานเรื่องราววัฒนธรรมชาวนาไทย" เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชาวนาและตระหนักถึงคุณค่าของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาตั้งแต่ครั้งอดีต ณ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

ภาพ : นายนันทวัฒชัย จันทะสุรินทร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ติดตามอ่านวารสารพิงค์ราชภัฏฉบับออนไลน์ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466499 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558