มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน และกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

31 ธันวาคม 2564 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนและกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 116 ราย 
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8555122 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558