มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศ เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนและกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3

13 มกราคม 2565 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศ เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนและกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน และกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดกิจกรรมเตรียม ความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน และกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๕ ได้ดําเนินการประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน และกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COMD-19) ยังคงแพร่กระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COMID-19) และเพื่อความปลอดภัย ของคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศเลื่อน กําหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน และกิจกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ออกไปโดยไม่มีกําหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ทางเพจ

https://www.facebook.com/krurakthincmru/รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567410 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558