มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเลขที่นั่งสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

18 มกราคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล
 

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเลขที่นั่งสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

 


สำหรับผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อมาสรรหาต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการในการดำเนิน การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
      1) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยให้แสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
      2) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนถึงวันที่เข้าสรรหาฯ โดยแสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองผลการตรวจ ในวันที่มาสอบ
      3) มหาวิทยาลัยจะทำการตรวจ ATK ของท่านก่อนการเข้าสรรหา ดังนั้น ให้ผู้เข้าสรรหามาถึงสถานที่สรรหาก่อนเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที (มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เตรียมชุดตรวจให้)

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th
 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th