มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์และรักษาสิ่งแวดล้อม) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กาญจนาทองบุญนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประพัรคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 โดยในวันแรกของการกิจกรรม ได้นำนักศึกษาใหม่เดินทางสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่ พร้อมสอดแทรกความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนจะมีกิจกรรมเชิงวิชาการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประมวลกิจกรรมภาพทั้งหมด >> Click
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567477 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558