มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 อัตรา

12 พฤษภาคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 อัตรา

       ตำแหน่ง
 

       1. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
          สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร
          คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 11,280 บาท

       2. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
          สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร
          คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 11,280 บาท

       3. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
          สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ
          คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
          อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 10,430 บาท


 

สมัครออนไลน์
*โปรดใช้ 1 บัญชี Gmail ต่อการกรอกข้อมูลสมัคร 1 คน เท่านั้น

ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
.................................................................

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th