มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร.ร.สาธิต มร.ชม. จัดอบรมให้ความรู้ยุวชนบรรเทาสาธารณภัย

6 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงยุวชนบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567459 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558