มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 20 มิถุนายน นี้

19 มิถุนายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 20 มิถุนายน นี้

           

         วันนี้ (19 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี และคุณอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ จงก้าวหน้า ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ คุณเกศริน สมคำแดง ผู้จัดการ พร้อมคณะและพนักงานร้าน ในโอกาสเปิดร้านเซเว่น – อีเลฟเว่น (7-Eleven) ภายใต้การบริหารงานโดย คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด พร้อมกันนี้ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

         สำหรับร้านสะดวกซื้อ เซเว่น – อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว มีกำหนดเปิดให้บริการในภาคเรียนที่ 1/2565 เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยเปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 21.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนดข่าว/ภาพ : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th