มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มร.ชม. ร่วมแสดงนิทรรศการและจัดแสดงสินค้านวัตกรรมสมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

7 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมแสดงนิทรรศการและจัดแสดงสินค้านวัตกรรมสมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19


                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ECOA CMRU) นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน รองผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและจัดแสดงสินค้านวัตกรรมสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

               สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 “สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” Thailand Herbal Expo 2022 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11 – 12 และห้องประชุมฟินิกซ์ 2 – 6 ภายในงานพบกับ Thailand to the world Herb Hub แหล่งสมุนไพรโลก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางกัญชา เปิดลานเมืองพบภูมิปัญญาพื้นถิ่น ชิมอาหารเป็นยา พร้อมชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ และ Business Matching การจับคู่เจรจาธุรกิจด้านสมุนไพร 
ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th