มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

18 กรกฏาคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
 

 

 
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ยกเว้น ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา และสถานที่สอบตามเอกสารแนบ 2 ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ หากไม่เข้าสอบแข่งขัน ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

.................................................................

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : DHRMCMRU
 

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th