มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา มร.ชม. ร่วมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565

26 กรกฏาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา มร.ชม. ร่วมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565


              เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.โภคา จอกลอย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมตามแนวทางที่กองกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) กำหนดไว้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 รวมทั้งพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า การศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และวัดสวนดอก พร้อมกันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดใบไม้และเช็ดถูทำความสะอาดวิหารหลวง ณ วัดสวนดอก
             ในพิธีปิดโครงการได้รับเกียรติจาก พล.ต. สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นำโดย นายวิธวิทย์ คำใจ ประธานสภานักศึกษา และประธานชมรม “กตัญญูคลับ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน


ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> ไฟล์แนบท้ายข่าว


ข่าว  : สุกัญญา   แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th