มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

26 กรกฏาคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล
 

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

 


          ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามบัญชีรายชื่อรายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

          1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
          2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันอื่นใด ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          หากไม่มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th