มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

26 กรกฏาคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล
 

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
 

 


          ทั้งนี้ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีรายชื่อมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมมะซาง อาคาร 1 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันอื่นใดตาม ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          หากไม่มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th