มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 กันยายน 2565  รายละเอียดมีตามไฟล์แนบนี้

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th