มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ พร้อมแนะนำคณะ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจกิจกรรมค่ายคณะมนุษย์ฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายในโครงการ  มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย อาจารย์สุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , บรรยายการคุณธรรม จริยธรรม เรื่องสมาธิและความอดทน โดย อ.พิชัย กรรณกุลสุนทร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , การแนะนำแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ , กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดี โดย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ , นายกสโมสรนักศึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาใหม่ , พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ , กิจกรรมนันทนาการ และแนะนำ ดาว-เดือน แต่ละภาควิชา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567442 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558