มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ SPEEXX

7 พฤศจิกายน 2565 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
 

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ SPEEXX สามารถเข้าร่วมได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • อบรมผ่าน Youtube Live วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. (สามารถดูย้อนหลังได้)
  • สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานโปรแกรม Inbox FB : https://www.facebook.com/LCCMRU


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th