มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

14 พฤศจิกายน 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล
 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
 

 

 
          ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

.................................................................


 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th