มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสปา (อัปสรสปา) หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจธาตุเจ้าเรือน ฟรี

17 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสปา (อัปสรสปา) หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจธาตุเจ้าเรือน ฟรี


          อ.ดร.งามนิจ แสนนำพล ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสปา (อัปสรสปา) หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจ ตรวจธาตุเจ้าเรือน ตามทฤษฏีของการแพทย์แผนไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องอัปสรสปา พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มีนาคม 2566
          โดยปีการศึกษา 2/2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสปา (อัปสรสปา) ได้เปิดบริการสปา เช่น นวดเท้าน้ำมันอโรม่าผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ นวดออฟฟิศซินโดรม ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น  โดยนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ที่ผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการสปาและการนวด เป็นผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อฝึกประสบการณ์นักศึกษา เป็นการหารายได้ระหว่างเรียน  แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประกอบอาชีพได้ในอนาคต          ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการสปา “อัปสรสปา” ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดให้บริการ ชั้น 1 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดให้ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. (หยุดทุกเช้าวันอังคาร) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Apsorn spa หรือ โทร.099 – 5683626ภาพ - ข้อมูล โดย : อ.ดร.งามนิจ แสนนำพล ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง โดย : เสาวลักษณ์  สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จัดทำภาพประชาสัมพันธ์ : พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี) เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th