มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทัพนักกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (USTCM 2022)

22 พฤศจิกายน 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทัพนักกีฬา

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

(USTCM 2022)

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และนายสยาม กันหาลิลารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (USTCM 2022) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565 โดยมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม จำนวน 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันร่วมกัน มุ่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการร่วมแสดงโชว์ของกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ทั้ง 12 สถาบันอีกด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง และ E-Sport โดยการแข่งขันฟุตบอลชาย จะจัดแข่งขัน ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ส่วนวอลเลย์บอลหญิง จัดแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกีฬา E Sport จัดแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

 

ภาพ - ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th