มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัย มร.ชม. จัดการอบรม "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรม "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนอนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” และการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ข้อถือสิทธิ์และบทสรุปการประดิษฐ์ : กรณีศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพทั้งหมด >> Clickรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567416 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558