มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัล การประกวด Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand 2023

 

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัล

การประกวด Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand 2023
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีดี ปรีดาศีกดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Mister Deaf Thailand 2023 และ นายธนชัย กันทรตามรี นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Mister Deaf Thailand 2023 จากเวทีการประกวด ตัวแทนประเทศไทยปีที่ 12  เวทีแห่งความเท่าเทียม Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand 2023   ซึ่งจัดโดย  กองประกวด Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand “MMDT Deaf Thailand” (องค์กรคนพิการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถประสบการณ์ และทักษะการทำงาน ให้กับผู้พิการทางการได้ยินให้มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมและเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ โดยทั้งสองได้เข้ารับรางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตสำหรับ การประกวด Miss & Mister, Miss Queen Deaf Thailand ในปี 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด LIGHT THE LIGHT  “จุดไฟ  สร้างโอกาสให้ตัวคุณ” โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น ฝ่ายผู้หญิง Miss Deaf Thailand 2023, ฝ่ายผู้ชาย Mister Deaf Thailand 2023 และฝ่ายสาวข้ามเพศหรือสาวประเภทสอง Miss Deaf Queen Thailand 2023  ซึ่งผู้ชนะในปีนี้จะได้เป็นตัวแทนไปประกวด  Miss & Mister Deaf  World  and Europe and Asia   ในเดือน กรกฎาคม  2566 

           

      

          


ภาพ - ข้อมูล: นายพรมกนก ศรีเพ็ชรวรรณดี นักวิชาการศึกษาพิเศษ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขอบคุณภาพจาก : MMDT Deaf Thailand


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> >> Click


ชมการประกวดย้อนหลัง >> >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล


        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม


        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม


        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th